נופש בארץ > אודות ותקנון האתר
אודות האתר

אתר האינדקס התיירותי הייחודי והמשוכלל Tip4Trip מנוהל על-ידי חברת "נימטאג בע"מ". האתר, שעוד בטרם השקתו הרשמית משך התעניינות גבוהה מצד גולשים וגופים רבים, עלה לאוויר במרץ 2007, ומאז הוא זוכה לפופולאריות רבה, ומניין המבקרים בו מדי יום עולה בהתמדה.

Tip4Trip מציג מערכת חיפוש יעילה ביותר לאיתור מדויק ומפורט של בתי עסק בתחום הנופש והפנאי בישראל. מאגר הנתונים של Tip4Trip מכיל מידע על שירותיהם של רבבות בתי עסק הפעילים בתחום תיירות הפנים בארץ, והוא הגדול והמפורט ביותר בתחומו ברשת. מנוע החיפוש של האתר מספק לצרכי הגולשים מענה כולל, מדויק ואובייקטיבי לאיתור מקומות לינה ומתקני בילוי ופעילות ההולמים את דרישותיהם הספציפיות ביותר. באופן זה יכולים המשתמשים להתמודד בהצלחה עם המגוון העצום הקיים כיום ברשת בתחום הנופש, ולאתר בקלות את מבוקשם. תוצאות החיפוש המתקבלות ב- Tip4Trip מוצגות בצורה ברורה ונוחה. המידע באתר מעודכן באופן שוטף, והגלישה בו חופשית לכולם בהתאם לתקנון.

כל עסק, אתר בילוי או אתר לינה בישראל מוזמן להירשם ולהופיע ב- Tip4Trip בחינם.
העסקים הרשומים באתר Tip4Trip זכאים לקבל גישה בלעדית למערכת ניהול דף הפרטים. בכל עת בה יחפצו, ביכולתם לבצע פעולות שונות ולצפות בנתוני הגלישה בדפי האתר.

כל הזכויות על המידע הנמצא באתר שמורות לבעלי ומנהלי האתר. השימוש הוא לצרכים פרטיים בלבד. כל שימוש שאינו שימוש פרטי כרוך באישור מפורש בכתב ממנהלי האתר.

קהל הגולשים מוזמן לקחת חלק בפעילותו של האתר, לפנות אלינו עם הצעות לשיפור, טיפים וכל רעיון אחר.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה ומועילה ובילוי נעים,
הנהלת Tip4Trip


תקנון האתר
(להלן: "tip4trip" או "האתר")
-התקנון נתון לשינויים מעת לעת-

א. תנאי השימוש באתר
1. ברוכים הבאים לאתר tip4trip. האתר מהווה אינדקס ייחודי המציע לגולשי האינטרנט מידע ושירותים בנושא תיירות, לינה, נופש ופנאי ברחבי ישראל.
2. הגלישה באתר tip4trip מעידה על הסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באתר"). הנך מתבקש ונדרש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באתר tip4trip. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש באתר, הנך נדרש לאלתר שלא לגלוש באתר ו/או לא להשתמש בשירותים המוצעים במסגרתו.
3. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים הן ברשת האינטרנט והן בכל מדיה תקשורתית אחרת מכל סוג שהוא, לרבות תקשורת קווית ו/או סלולארית ו/או טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, ותנאי השימוש באתר tip4trip המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.

א1. כללי
4. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
5. הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.
6. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילת אתר tip4trip - חברת נימטאג בע"מ (להלן ביחד: "מפעילת האתר") - לבין כל אדם ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש באתר ו/או במידע ו/או בשירות/ים, מכל סוג שהוא, הקיימים באתר tip4trip ו/או שניתן להשיגם באמצעות האתר (להלן: "משתמש"). לפיכך, משתמש הנכנס לאתר ו/או עושה שימוש בקישור המוצב באתר ו/או שיבצע פעולה כלשהי באתר ו/או במנוע החיפוש באתר ו/או במידע ו/או בשירות/ים מכל סוג שהוא, הניתנים ו/או המוצגים באתר ו/או באמצעות האתר ו/או בכל יישום של האתר בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק, טלוויזיה ו/או תקשורת סלולארית וכיוצ"ב), מצהיר כי קרא את כל תנאי השימוש באתר tip4trip והינו מודע ומסכים לכל תנאי השימוש באתר, ומסכים לפעול על פיהם.
7. באתר מופעל, בין היתר, מנוע חיפוש להשוואת שירותים ומתקנים של בתי עסק שונים בישראל. מפעילת האתר איננה מתחייבת להציג ו/או לשלב באתר את הנתונים של כל בתי העסק השונים ו/או של כל צד שלישי אחר הקיימים ו/או הפועלים בישראל בתחומי הפעילות הרלוונטיים לחיפושים המתבצעים על-ידי גולשים באמצעות מנוע החיפוש המוצב באתר tip4trip כנזכר לעיל.
8. באתר מתפרסמים תכנים שונים הכוללים בין היתר: תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. התכנים האמורים נמסרו לפרסום על ידי בעלי/מנהלי/מפעילי העסקים השונים ו/או מי מטעמם ועליהם חלה אחריות משפטית בגינם ו/או על ידי צוות כותבי האתר tip4tripוהם מופיעים במדורי האתר השונים. בנוסף, באתר קיימות אפליקציות נוספות (להלן: "פלטפורמות"), כמו לדוגמא "מטיילים מספרים" ועוד... המאפשרות למשתמשים להעלות טקסטים/תכנים/תמונות לאתר על-פי התרשמותם וחוות דעתם הסובייקטיבית.
9. מפעילת האתר ממליצה למשתמש לנהוג כגולש ו/או צרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה מצד שלישי כלשהו המופיע באתר ו/או בתוצאות החיפוש שעלו במנגנון החיפוש המוצב באתר, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג ו/או מפיץ אותו צד שלישי באתר האינטרנט שלו, ובמידה והצד השלישי הינו ספק ו/או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן: "ספק"), לעיין גם בתנאי השימוש באתר האינטרנט של אותו הספק ו/או בכל מקום רלוונטי אחר.
10. מפעילת האתר רשאית בכל עת לשנות את צורתו ו/או מבנהו של האתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש לגולשים ו/או לכל גורם אחר. במידה ושינויים מעין אלה יתבצעו באתר, לגולשים ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בעניין זה.
11. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר ו/או במנגנון החיפוש המוצב באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעילת האתר tip4tripתשתדל לפעול על מנת למנוע ו/או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

א2. הגבלת אחריותה של מפעילת האתר
12. אתרי האינטרנט השונים ו/או תכנים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי המכירות אשר עלו בתוצאות החיפוש במסגרת מנגנון החיפוש המוצב באתר tip4trip, אינם בבעלות האתר ו/או מפעילת האתר ואינן מופעלים על ידה, ונמצאים באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי אתרים שונים אלה ו/או מנהליהם ו/או מפעיליהם.
13. המידע ו/או השירותים ו/או המצג/ים ו/או תוצאות החיפוש במנגנון החיפוש של האתר המתקבלים במסגרתו מוצגים למשתמש כפי שהם (As Is), כפי שהתקבלו אצל מפעילת האתר tip4tripו/או מי מטעמה ו/או כפי שהם מוצגים ו/או מופצים על-ידי הצדדים השלישיים ו/או על ידי ספקי השירותים ו/או היצרנים ו/או היבואנים (להלן לצרכי תת-פרק זה לתקנון: "הצד/דים השלישי/ים"), ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של מפעילת האתר בתכנים ו/או בדרך הצגתם של המידע ו/או השירות הנ"ל, והם נמצאים באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים. מפעילת האתר אינה ולא תהא אחראית לנכונות ומהימנות המידע ו/או השירותים הניתנים ו/או המוצגים באתר ו/או במסגרת תוצאות החיפוש שעלו במנגנון החיפוש המוצב באתר, לרבות אך לא רק פרטים על אודות הצד השלישי, מהות המוצרים ו/או השירותים, איכות המוצרים ו/או השירותים, שמות ספקי השירותים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג ו/או מופץ על-ידי אותו צד שלישי באתר tip4trip ו/או במסגרת תוצאות החיפוש כאמור לעיל.
14. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעולה מכל סוג שהוא שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל, אף אם המשתמש למד על אודות אותו צד שלישי ו/או על אודות אתר המכירות של מי מהם, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של אותו צד שלישי, באמצעות אתרtip4trip ו/או באמצעות קישור לאותם גורמים אשר הופיע באתר tip4trip.
15. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי כזה או אחר כמפורט לעיל, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים שניתנים ו/או מוצעים על ידי אותו צד שלישי, לרבות לא לתנאי הזמנה ו/או הרכישה ו/או הליכי הרכישה של השירותים ו/או המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע אותו צד שלישי למשתמש.
16. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהוו צד לעסקה שעשויה להתבצע בין המשתמש לבין כל צד שלישי ו/או מפרסם כזה או אחר באתר (בין אם תתקיים ובין אם לאו), ולא יישאו בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.
17. המידע באתר מוצג בתום לב כפי שהוא נמסר למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על-ידי הצדדים השלישיים. תוצאות החיפוש המופיעות במנוע החיפוש המוצב באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על הנתונים הנמסרים מהצדדים השלישיים, ואין מפעילת האתר אחראית לאמיתות ו/או מהימנותם של הנתונים הללו. יודגש, האתר אינו אחראי לכך שאתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים פעילים ו/או לתוכנם ו/או למהותם.
18. מבלי לגרוע באמור לעיל, האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי. בנוסף על כך, האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטיבם ו/או איכותם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי בעלי אתרים שונים המוצגים באתר tip4trip שאליהם הגיע המשתמש באתר זה באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים באתר ובפרט באמצעות מנוע החיפוש ואינדקס הקישורים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם כביכול למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה משימוש באותם השירותים שמציע האתר.
19. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים על התכנים המועלים לרשת האינטרנט ו/או לאתר עצמו על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות (חוות דעת גולשים, פורומים ואחרים). האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו על כל המשתמע מכך והאתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בשל כך בכל אחריות מכל סוג שהוא. האתר ו/או מפעילת האתר שומרים לעצמם את הזכות - אך לא מתחייבים - למחוק תכנים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
20. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים ו/או המתפרסם באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, שירותים ו/או מוצרים המוצעים למכירה. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתות ו/או דיוקם ו/או מהימנותם של אותם הפרסומים- האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם על כל המשתמש מכך.
21. באתר קיימת מערכת כלי עזר לתועלת המשתמש (להלן: "כלי עזר"), אשר השימוש בהם הינו אישי, סובייקטיבי ונתון לשיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם מעורבים בכל דרך שהיא בנתונים ו/או בתכנים ו/או כל מידע אחר שמתקבל באמצעות כלי העזר. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי כל צד ג' ו/או המשתמש בשל השלכות השימוש בכלי העזר ובתכנים המוצגים באמצעות כלי העזר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר ו/או למחוק כל תוכן המתקבל באמצעות כלי העזר ו/או למנוע ו/או לנקוט בכל צעד אחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת שתמצא לנכון, לרבות באם נעשה או עלול להיעשות שימוש בלתי ראוי והולם בכלי העזר שבאתר.
22. מפעילת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט ו/או לערוץ מדיה פעיל. מפעילת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר ו/או להימנע מהוספת קישור חדש - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
23. האתר איננו מייצר מידע, אלא משמש כאינדקס וכמנוע חיפוש למיון תוצאות חיפוש על-פי מאפיינים שנבחרו על-ידי המשתמש, וזאת במידע שנמסר לאתר על-ידי צדדים שלישיים כפי שהוא (As Is) ואשר מוצג במסגרתו; לפיכך, אין לראות באתר ו/או במפעילת האתר ו/או במי מטעמם כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.
24. מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחה ברשת האינטרנט ובאתר עצמו, ואינה אחראית לאמינות, דייקנות וביצוע של שירותי החיפוש באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ויישומיו, אשר נפגמו שלא עקב מעשה של מפעילת האתר.

א3. שימוש באתר
25. מפעילת האתר מאפשרת לכל אדם ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעילת האתר תהא רשאית להסיר מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר של כל גורם שהוא, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
26. מפעילת האתר אוסרת על שימוש באתר ובשירותים הקיימים במסגרתו ו/או אוסרת העלאת (Upload) מידע/פרטים/תכנים לאתר שהינם בלתי חוקיים ו/או אסורים על-פי דין, לרבות אך לא רק לצורך הבעת ו/או הפצת מידע/פרטים/תכנים שהם בלתי חוקיים ו/או גזעניים ו/או טורדניים ו/או מעליבים ו/או עוינים ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או מעודדים ביצוע עבירות פליליות ו/או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מוציאים לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות ו/או מהווים הפרה אחרת של הדין הישראלי.
27. מפעילת האתר רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת ולא תהא לשום אדם ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחר כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהם בנוגע לכך.

א4. המלצות גולשים / גולשים מספרים
28. האתר כולל גם אמצעי המאפשר למשתמש באתר להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט המלצות אישיות של המשתמש. כמו-כן, עשויים להתווסף בעתיד אמצעים אחרים בהם יוכל המשתמש להעביר תוכן לאתר ו/או לרשת האינטרנט.
29. המשתמש רשאי להעביר לאתר המלצות אישיות רלוונטיות בכפוף ליתר תנאי השימוש באתר.
30. האתר מעודד את המשתמשים וממליץ להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה.
31. העברת תוכן על-ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל חומר פוגעני אחר ו/או מפר. כמו-כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו כרצונם ולפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים ו/או לצורך הכנת ביקורות והמלצות. כל הזכויות בתוכן המועבר מכל סוג שהוא כנזכר לעיל, לרבות זכות היוצרים בו, יהיו שייכות למפעילת האתר בלבד (חברת נימטאג בע"מ). המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הזכויות באותו תוכן כנזכר לעיל ו/או כי הוא מוסמך להעביר את כל הזכויות בתוכן למפעילת האתר וכי לא יהיו לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי שהוא כל טענה ו/או דרישה בעניין כלפי האתר ו/א מפעילת האתר ו/או מי מטעמם, וכן המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או את מפעילת האתר ו/או את מי מטעמם בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד שנדרש ממי מהם מכל מי שלטענתו הוא בעל הזכויות באותו תוכן הנזכר לעיל, וכן המשתמש מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי שיינקט (אם יינקט) כנגד האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בגין השימוש שנעשה באתר באותו התוכן ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת התוכן לאתר ובמלוא ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו למי מהם בשל כך.
32. אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק מכל סוג שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל" ו/או "ספאם". השימוש באמצעי הקיים באתר להעברת המלצות אישיות ייעשה בתום לב, ובאופן שלא יפגע באתר ו/או בכל צד אחר. כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.
33. מפעילת האתר אינה מתחייבת לפקח ואינה אחראית לתכנים המועברים לאתר על-ידי המשתמשים. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.
34. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם למי מהם כתוצאה מהעברת ו/או העלאת (Upload) תוכן מזיק לאתר ו/או מפר כל דין על-ידי אותו המשתמש.
35. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים (אך לא חייבים) לסרב לפרסם באתר ו/או למחוק מהאתר תכנים כאלה ואחרים שהועברו על-ידי משתמשים.
36. למשתמש שהעביר תוכן לאתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בעניין התוכן שהעביר לאתר ו/או הסרתו ו/או מחיקתו על ידם, כולו או חלקו.
37. המשתמש מתחייב שפעולות העברת ו/או העלאת התכנים על ידיו לאתר יתבצעו בתום לב וכן כי תכנים אלה נכתבו על ידיו על-פי חוות דעתו האישית ללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם.
38. המשתמש מתחייב שאין הוא מייצג את בית העסק עליו הוא כותב וכי ההמלצה שהוסיף נובעת מרצון לשתף את הציבור לאחר שביקר שם כאורח וצבר חוויות.
39. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מאשר מראש לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או למי מטעמה לפרסם את כל התכנים שהועברו ו/או הועלו על ידיו לאתר, לרבות אך לא רק את תוכן ההודעה ו/או ההמלצה שהעלה לאתר והוא מוותר בזאת על כל הזכויות בתכנים האמורים, לרבות זכות היוצרים, ומעביר אותן במלואן למפעילת האתר (חברת נימטאג בע"מ) שתהא רשאית לעשות בהם כרצונה כל שימוש שהוא.

א5. קניין רוחני
40. מפעילת האתר הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכות היוצרים, בכל מידע (למעט פרסומות כהגדרתן להלן) ו/או תצוגה ו/או תוכנה ו/או עיצוב גרפי ו/או icons (אייקונים) המופיעים במסגרת האתר, וכן הבעלים של כל הסימנים המסחריים של האתר ו/או שלה עצמה ושל כל הסודות המסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעילת האתר בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה או שהזכויות בהן הועברו למפעילת האתר מצד שלישי.
41. השימוש במידע שיוצג באתר הוא למטרה אישית ופרטית בלבד.
42. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או בסימניה המסחריים של מפעילת האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999, אלא אם מפעילת האתר התירה זאת במפורש מראש ובכתב.
43. מפעילת האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות אלה.


א6. פרסומות
44. מפעילת האתר מעמידה את האתר כפלטפורמה ממוחשבת המאפשרת למפרסם או מפיץ פרסומת להשתמש באתר לשם הצגת פרסומת ו/או חומר פרסומי ו/ואו שיווקי בלבד (להלן: "הפרסומת/ות").
45. מפעילת האתר לא תישא באחריות לתוכן פרסומי (ממומן או שאינו ממומן) ו/או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. מפעילת האתר תסיר ו/או תמנע פרסום, שנוגד את האמור בדין, מהמועד בו יוכח למפעילת האתר במפורש כי הפרסומת או מידע אחר נוגד את האמור בדין.
46. פרסום באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצג באותו פרסום ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או מידע המוצג באותו פרסום.
47. למפעילת האתר נשלחים ו/או מועברים פרסומות, מידע, תכנים ומדיה על-ידי מפרסמים וגופים שונים המצהירים שלהם זכויות יוצרים לחומר והמדיה שמועבר אליה. גורם המעביר מידע/תכנים/מדיה ומבקש להציגו באתר מצהיר בזאת כי בבעלותו וחזקתו מלוא הזכויות מכל סוג שהן הנוגעות למידע/תכנים/מדיה ו/או כי הוא מחזיק בהרשאה המתאימה בכתב להציגו באתר ולהעמידו לרשות הציבור, וכל תביעה מכל סוג שהיא לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים בגין המידע/תכנים/מדיה שהעביר לאתר תופנה כלפיו בלבד והוא יישא כלפי האתר ו/או מפעילת האתר ו/ואו מי מטעמם במלוא האחריות המשפטית והנזיקית הנובעת מכך על כל המשתמע מכך, זאת מבלי לגרוע מכל המפורט בתנאי השימוש באתר לעיל.
48. מבלי לגרוע באמור לעיל, כל האמור בתקנון האתר ביחס להגבלת אחריות מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יחול על פרסומות שיוצבו באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.
49. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו הבלעדי של המפרסם ולפיכך הגולש אינו רשאי לעשות בפרסומת זו שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

א7. מדיניות פרטיות
50. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
51. מפעילת האתר אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גוף שלישי ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. עם זאת, מפעילת האתר עשויה לחלוק מידע מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים (לדוגמא, באיזו תדירות משתמש מבקר באתר, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש באתר). מפעילת האתר תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרשה לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש/בי"ד, חוק או צו בימ"ש/בי"ד/כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת.
52. בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש באתר. מפעילת האתר יכולה להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. אם תשונה מדיניות זו, מפעילת האתר תעדכן את תקנון האתר כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המידע שנאסף.
53. מפעילת האתר מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
54. העסקים הרשומים באתר מוצגים בפרטי התקשרות אליהם הכוללים מענן לשליחת מכתבים, פקסים ודואר אלקטרוני. הסכמת בעלי העסקים לפרסם את פרטי התקשרות אלו מהווה הסכמה לקבלת פניות מגולשים/משתמשים וממפעילת/מנהלי האתר כולל פניה פרסומית ממפעילת/מנהלי האתר בדבר רכישת שירותים לאתר.
55. בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים מוזמנים המעוניינים בכך ליצור קשר בכתובת הדוא"ל שלנו: info@tip4trip.co.il.

ב. רכישת שירותים
פרק זה מהווה הסכם התקשרות בין מפעילת האתר, חברת נימטאג בע"מ, היושבת בטבריה, ת.ד 2386 מיקוד 1412202, לבין הגולש שנרשם לאתר והזמין/מזמין/יזמין שירותים ו/או מוצר מן המוצרים המוצעים למכירה באתר (להלן: "הגולש הרשום").

ב1. כללי
56. בדפי האינטרנט המיועדים לגולשים הרשומים באתר והנגישים אך ורק להם מופעלת זירת המכירות המציעה להם מגוון מוצרים/שירותים בשיטת קניה מקוונת או טלפונית. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנת מוצר ו/או שירות בזירת המכירות ו/או סימון בתיבת "אני מסכים" המופיעה בעמוד ביצוע ההזמנה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
משמעותה של המילה "פעולה" בחלק ב' לתקנון זה להלן הינה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר ו/או הזמנת שירות בזירת המכירות.
כל בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל רשאי לבצע רכישה ו/או הזמנה של מוצר/שירותים בזירת המכירות באתר.
רכישת מוצר ו/או הזמנת שירותים באמצעות זית המכירות באתר תתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על שם הגולש הרשום ו/או מי מטעמו על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.
אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על-פי הוראות תקנון זה להלן.

ב2. רכישה
57. כל המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר tip4trip, מוצעים לרכישה במחיר הנקוב.
בכדי לרכוש באופן מקוון תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים וטלפון (נייח ונייד), וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים - לא תוכל לבצע את הרכישה/הזמנה.
* אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על-פי חוק. האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים ו/או להעביר הפרטים האמורים למי מרשויות האכיפה בישראל.
** האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לבטל הרכישה/הזמנה של הגולש הרשום, היה ואותו גולש רשום הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
ב3. אבטחה
58. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע הנזכר לעיל המועבר על-ידי הגולש הרשום. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על-פי תקן. במקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש הרשום ו/או למי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
מפעילת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה/הזמנה, וכן לשם שמירת קשר עם הגולש הרשום.

ב4. תהליך ההזמנה
59. כניסה למערכת ניהול לעסקים ורכישה ישירה מתיק בית העסק:
יש לסמן את המוצרים/שירותים אותם אתה מעוניין לרכוש. לאחר שסומנו כל הפריטים שברצונך לרכוש, יוצג המחיר לרכישה. לאחר מכן עליך למלא טופס עריכת הזמנה, ולסיום ללחוץ "ביצוע הזמנה". בזמן זה תיערך בדיקה עם חברת האשראי.
בדפי הרכישה יוצגו המוצרים/שירותים המוצעים לרכישה, לאחר בחירת המוצר באפשרותך לבחור בין ביצוע הזמנה באמצעות מערכת סליקת כרטיסי אשראי באתר או תשלום באמצעות נציג טלפוני.
בהזמנת מוצרים/שירותים באמצעות הנציג הטלפוני ניתן לשלם באמצעי תשלום נוספים כגון המחאה או העברה בנקאית.
רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי ועם סיום הבדיקה יוצג דף "הזמנה מאושרת".
במקרים מסוימים לאחר קבלת פנייתך ייצור עמך קשר נציג החברה להשלמת העסקה.
במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי ו/או הבנק, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה על-ידי חברות האשראי ו/או הבנק, יראו מפעילת האתר ו/או מי מטעמה את העסקה כמבוטלת.
במידה ולא קיבלת אישור על קליטת ההזמנה בתוך 7 ימים מביצועה, יש להניח כי ההזמנה לא אושרה. במקרה זה אנא פנה באמצעות דוא"ל: orders@tip4trip.co.il או באמצעות הטלפון.
מעת לעת יימכרו מוצרים ו/או יוצעו שירותים במסגרת מבצעים לקידום מכירות- מפעילת האתר רשאית לשנות מבצעים אלו מעת לעת על-פי שיקולה הבלעדי. המחיר הסופי שהגולש הרשום יחויב הוא המחיר שיופיע בזירת המכירה ובאישור ההזמנה.
לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, ישלח שרת התשלומים של החברה הסולקת הודעה לגולש הרשום בדואר אלקטרוני שתאשר את קבלת ההזמנה.
התמונות המוצגות באתר במסגרת הצעת הרכישה/הזמנת השירותים הן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר ו/או מפעילת האתר.

ב5. הזמנה משובשת
60. כדי שניתן יהיה לספק לך את המוצרים/שירותים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לחיוב. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על-ידי האתר והעברתה לגורם המציע את המוצר/שירותים. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו בדוא"ל support@tip4trip.co.il.
אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר/שירותים, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה האתר רשאי לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

ב6. פרטיות
61. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר מתחייבת לעשות שימוש במידע שמסר הגולש הרשום במסגרת הליך רכישת המוצר/שירותים כנזכר לעיל אך ורק למטרות שהוצגו בפני הגולש הרשום.
מפעילת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הגולשים הרשומים, ומניעת הגעתם לגורמים זרים, ואולם מאחר ומדובר בסביבה מקוונת, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח הרשום ו/או מי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או ייגנב ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

ב7. מחירים ותשלומים
62. מחירי המוצרים/שירותים הינם המחירים הנקובים באתר ובכל מקרה המחיר באתר הוא הקובע אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ב8. ביטול רכישה
63. ניתן לבטל את הרכישה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.
64. ביטול הרכישה יעשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני שישלח ישירות לאתר בכתובת orders@tip4trip.co.il ו/או באמצעות משלוח פקס ו/או באמצעות משלוח הודעה בדואר רשום בלבד. מבטל הרכישה מתחייב בזאת לאשר את קבלת הודעת הביטול כנזכר לעיל אצל מפעילת האתר. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת ההודעה האמורה.
65. ביטל הגולש הרשום את הרכישה, רשאים מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לגבות ממנו דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר המוצר/השירותים שהוזמנו על ידו או 100 (מאה) שקלים חדשים, לפי הנמוך ביניהם.
66. באם נעשתה עסקת הרכישה באשראי, הרי שבכפוף להוכחת האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר האתר ו/או מפעילת האתר לביצוע סליקת אותו כרטיס אשראי גבה ממי מהם תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאים מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לחייב את הגולש הרשום גם בתשלום האמור שנגבה ממי מהם כנזכר לעיל.
67. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל כל מכירה על-פי שיקול דעתה הבלעדית.

ב9. אחריות
68. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום נסיבות לא יחול על האתר ו/או על מפעילת האתר ו/או על מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות נזק בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש בזירת המכירות, בין היתר בגין עיכוב בשימוש ו/או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם ו/או באי אספקתם של מוצרים/שירותים בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או על-פי כל עילה אחרת.
69. השירות של הגולש הרשום בזירת המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
70. האתר מתחייב לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הגולש הרשום ולאבטח את זירת המכירות ואת רמת השירות בה, אך אינו מתחייב שהשירות בזירת המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר ו/או למי מספקיו.
אתר tip4trip בדפיו השונים עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידיו אלא בידי גורמים אחרים שאין למפעילת האתר שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט של אותם אתרים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחות הגולש, אולם, האתר ו/או מפעילת האתר אינם נושאים באחריות על התכנים המופיעים באתרים אחרים אלה כאמור לעיל ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר tip4trip משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם. כמו-כן, אין האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם אחראים על זמינות הקישורים ו/או כי המשתמש/הגולש הרשום אכן יגיע ליעד המובטח על-ידי הגורם שהציב את הקישורים באתר.
71. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות ו/או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
72. שאלות ובירורים: לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מרכז שרות הלקוחות של האתר, בדוא"ל support@tip4trip.co.il . נציגי האתר יחזרו טלפונית או בדוא"ל בהקדם האפשרי.

ג. דין ומקום שיפוט
73. הפרה של תנאי מתנאי השימוש באתר המנויים לעיל יזכה את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם, בנוסף לסעדים המגיעים להם על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה, לרבות הוצאותיהם המשפטיות ולרבות עקב פשרה עם כל צד שלישי (אם תהיה) בין כותלי בית המשפט/בית הדין ו/או מחוץ להם.
74. על הגלישה ו/או השימוש באתר, על כלל רבדיו ודפי האינטרנט שלו, ובכל הקשור עם האתר וליחסים שבין האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם לבין המשתמש/הגולש/הגולש הרשום/המפרסם באתר, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום בטבריה או בית המשפט המחוזי בנצרת בלבד.
אודות | תקנון אתר | צור קשר | רישום עסק חדש | מערכת לעסקים
© כל הזכויות שמורות לחברת נימטאג בע"מ