Tip4Trip
Tip4Trip

אובדן סיסמה או שם משתמש

:חפש את שם העסק שלך

בחר מרשימת העסקים

במידה ושכחת את שם המשתמש או הסיסמה
- חפש את שם העסק לפי שמו המדוייק
- וודא כי שם היישוב תואם למיקום העסק, יתכנו עסקים בעלי שם זהה מישובים שונים בארץ.
- לחץ על הלחצן "שלח שם משתמש וסיסמה"
- המערכת תשלח את שם המשתמש והסיסמה העדכניים הקיימים במערכת לכתובת הדוא"ל הרשומה בטופס.
- במידה ולא התקבל דוא"ל לכתובת המייל מכתב ובו שם המשתמש והסיסמה,
שלח לנו מכתב בציון:
שם העסק, קטגורייה, שם היישוב, שם איש קשר, מספר טלפון להתקשרות, נציגנו ייצרו קשר וימסרו את הפרטים.
Tip4Trip